Ankieta popytu na ofertę edukacyjno-kulturalną w Gminie Lądek-Zdrój


Pozyskane dane posłużą Gminie Lądek-Zdrój przy tworzeniu projektu pn. „Przebudowa zabytkowego Domu Zdrojowego w Lądku – Zdroju w celu nadania funkcji kulturalnych i poprawy zarządzania dziedzictwem kulturowym” składanego do Programu „Kultura” Działanie 1 „Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.

 

Uprzejmie prosimy o wypełnienie niniejszej ankiety. Uczestnictwo w badaniu jest dobrowolne i anonimowe.