Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego 2030+

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020

 

W związku z rozpoczęciem prac nad Strategią Rozwoju Ponadlokalnego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego 2030+ prosimy o odpowiedź na kilka pytań dotyczących obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej z perspektywy Państwa miejsca zamieszkania. Państwa udział będzie stanowił aktywny wkład w tworzenie Strategii rozwoju ponadlokalnego. Przekazane uwagi i sugestie będą odzwierciedleniem rzeczywistych potrzeb społeczno-gospodarczych oraz wizji rozwoju na najbliższe lata.

 

Kielecki Obszar Funkcjonalny zrzesza 13 gmin Powiatu Kieleckiego tj. Miasto Kielce, Gminę i Miasto Chęciny, Miasto i Gminę Chmielnik, Miasto i Gminę Daleszyce, Gminę Górno, Gminę Masłów, Gminę Miedziana Góra, Miasto i Gminę Morawica, Miasto i Gminę Piekoszów, Gminę Nowiny, Gminę Strawczyn, Gminę Zagnańsk oraz Miasto i Gminę Pierzchnica.


* 1. Jakie są największe atuty KOFu? Proszę wskazać max. 3 odpowiedzi

Proszę wybrać od 1 do 3 odpowiedzi
* 2. Co przede wszystkim należałoby zrobić w najbliższych 10 latach w gminie? Proszę wskazać max. na 5 odpowiedzi.

Proszę wybrać od 1 do 5 odpowiedzi
3. Proszę wskazać trzy kluczowe inwestycje do wykonania na terenie Państwa miasta/gminy, które przyczynią się do jej rozwoju.

*  4. Jak ocenia Pan/Pani ogólne warunki życia w swoim miejscu zamieszkania?

Proszę wybrać jedną z następujących odpowiedzi
* Płeć
* Wiek respondenta 
Proszę wybrać jedną z następujących odpowiedzi
* Miejsce zamieszkania respondenta
Proszę wybrać jedną z następujących odpowiedzi