Ankieta internetowa - Gorzów Wielkopolski


Szanowni Państwo!

 

Zachęcamy do wypełnienia ankiety dotyczącej mobilności na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego (MOF GW), czyli Gorzowa Wielkopolskiego  i jego otoczenia, które ma wpływ na jego funkcjonowanie. W skład MOF GW wchodzą: miasto Gorzów Wielkopolski, gmina Bogdaniec, gmina Deszczno, gmina Kłodawa, gmina Santok, gmina Lubiszyn, gmina Skwierzyna, miasto i gminy Witnica, miasto Kostrzyn nad Odrą oraz miasto i gmina Strzelce Krajeńskie.

 

Celem udostępnionej ankiety jest poznanie potrzeb, oczekiwań, problemów mieszkańców związanych z przemieszczaniem się. Pozwoli to na wyznaczenie kierunków rozwoju systemu transportowego oraz propozycje działań w ramach opracowania Planu zrównoważonej mobilności Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego. Dzięki wdrożeniu zapisów planu, w naszym mieście może być ciszej, bezpiecznej i ładniej. Mamy też szansę, by oddychać zdrowszym powietrzem.

 


Pytania ankietowe


*

1. Z której gminy najczęściej Pan/Pani podróżuje?


Proszę wybrać jedną z następujących odpowiedzi
* 2. Do której gminy najczęściej Pan/Pani podróżuje?
Proszę wybrać jedną z następujących odpowiedzi
* 3. Ile zajmuje Panu/Pani dotarcie do następujących celów podróży? (w minutach)
[*wpisz dowolną literę, jeśli nie dotyczy]
* Jeśli powyżej wskazano inny cel podróży, proszę wpisać jaki:

* 4. Jak często korzysta Pan/Pani z wybranego środka transportu?
  Codziennie Kilka razy w tygodniu Raz w tygodniu Raz w miesiącu Rzadziej niż raz w miesiącu Nie korzystam i nie chcę korzystać Nie korzystam, ale chciałbym skorzystać
Autobus komunikacji miejskiej/gminnej
Autobus (PKS, bus)
Samochód (jako kierowca)
Samochód (jako pasażer)
Motor/skuter
Rower
Pociąg
Taksówka
Hulajnoga elektryczna
Samochód wspódzielony
* 5. Przy wyborze środka transportu często kieruję się:
Proszę zaznaczyć właściwe odpowiedzi
* 6. Liczba pojazdów w Pana/Pani gospodarstwie domowym
  0 1 2 3 4 5 i więcej
Rower
Hulajnoga elektryczna lub inne urządzenie transportu osobistego
Motocykl
Samochód osobowy spalinowy
Samochód osobowy elektryczny
* 7. Który środek transportu powinien być w pierwszej kolejności rozwijany?
Proszę wybrać jedną z następujących odpowiedzi
* 8. Co skłoniłoby Pana/Panią do rezygnacji z codziennego podróżowania samochodem?
Proszę zaznaczyć właściwe odpowiedzi
* 9. Czy bardziej rozwinięta oferta transportu publicznego skłoniłaby Pana/Panią do korzystania z tej formy transportu np. codzienne dojazdy do pracy/szkoły?
*

10. Jak ocenia Pan/Pani poszczególne elementy systemu transportowego?

[proszę ocenić w skali od 1 - bardzo źle, do 5 - bardzo dobrze]


  1 2 3 4 5
Skomunikowanie Gorzowa Wielkopolskiego z pobliskimi miejscowościami
Spójność sieci dróg rowerowych
Stan nawierzchni istniejących dróg rowerowych
Stan nawierzchni dróg w mieście
Stan nawierzchni chodników
Ciągłość sieci chodników
Koszt – wysokość opłaty taryfowej za parkowanie
Dostępność miejsc parkingowych
Głośność dźwięku emitowanego przez środki transportu
Jakość powietrza w kontekście spalin emitowanych przez środki transportu
Oznakowanie i widoczność przejść dla pieszych
Standard przystanków transportu miejskiego/gminnego
Częstotliwość kursowania transportu miejskiego/gminnego
Dostępność przystanków transportu miejskiego/gminnego
Standard przystanków transportu kolejowego
Częstotliwość kursowania transportu kolejowego
Dostępność przystanków transportu kolejowego
Poziom bezpieczeństwa na chodnikach i przejściach dla pieszych
Jakość infrastruktury rowerowej
Poziom bezpieczeństwa na drogach rowerowych
Poziom bezpieczeństwa na drogach
Poziom organizacji ruchu drogowego (przykładowo wprowadzenie rond zamiast skrzyżowań)
*

11. Jak istotna jest poprawa danych elementów?

[proszę ocenić w skali od 1 - nieważne, do 5 - najważniejsze]


  1 2 3 4 5
Skomunikowanie Gorzowa Wielkopolskiego z pobliskimi miejscowościami
Spójność sieci dróg rowerowych
Stan nawierzchni istniejących dróg rowerowych
Stan nawierzchni dróg w mieście
Stan nawierzchni chodników
Ciągłość sieci chodników
Koszt – wysokość opłaty taryfowej za parkowanie
Dostępność miejsc parkingowych
Głośność dźwięku emitowanego przez środki transportu
Jakość powietrza w kontekście spalin emitowanych przez środki transportu
Oznakowanie i widoczność przejść dla pieszych
Standard przystanków transportu miejskiego/gminnego
Częstotliwość kursowania transportu miejskiego/gminnego
Dostępność przystanków transportu miejskiego/gminnego
Standard przystanków transportu kolejowego
Częstotliwość kursowania transportu kolejowego
Dostępność przystanków transportu kolejowego
Jakość infrastruktury rowerowej
Poziom bezpieczeństwa na chodnikach i przejściach dla pieszych
Poziom bezpieczeństwa na drogach rowerowych
Poziom bezpieczeństwa na drogach
Poziom organizacji ruchu drogowego (przykładowo wprowadzenie rond zamiast skrzyżowań)
Skomunikowanie Gorzowa Wielkopolskiego z pobliskimi miejscowościami
Spójność sieci dróg rowerowych
* 12. Które z poniższych działań, Pana/Pani zdaniem, są istotne dla poprawy jakości poruszania się po Gorzowie Wielkopolskim? Proszę zaznaczyć wszystkie, które uważa Pan/Pani za ważne.

Proszę wybrać co najwyżej 5 odpowiedzi
* 13. W jakim celu Pan/Pani korzysta z aplikacji do planowania podróży?
Proszę zaznaczyć właściwe odpowiedzi
* 14. Czy popiera Pan/Pani ideę tworzenia sfer o ograniczonej dostępności dla pojazdów o najgorszym wpływie na środowisko (stare samochody i ciężarówki niespełniające norm emisji spalin)?
Metryczka


* 15. Liczba osób w gospodarstwie domowym
Proszę wybrać jedną z następujących odpowiedzi
* 16. Wiek badanego/badanej
Proszę wybrać jedną z następujących odpowiedzi
* 17. Płeć badanego/badanej
* 18. Aktywność zawodowa badanego/badanej

Proszę wybrać jedną z następujących odpowiedzi
* 19. Miejsce zamieszkania
Proszę wybrać jedną z następujących odpowiedzi
* 20. Miejscowość zamieszkania (proszę o wpisanie nazwy miejscowości)