Ankieta z mieszkańcami powiatu konińskiego


Zapraszamy Państwa do wypełnienia ankiety badawczej w ramach prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Powiatu Konińskiego na lata 2021-2030.

Celem  badań jest poznanie opinii mieszkańców na temat powiatu konińskiego oraz rozpoznanie potrzeb i oczekiwań wobec dalszego rozwoju. 

Jeśli nie mają Państwo  wiedzy na temat całego obszaru proszę skoncentrować swoje odpowiedzi na obszarze gminy, w której Państwo mieszkacie.