Ankieta z uczniami szkół średnich / zawodowych powiatu konińskiego


Cześć!

Jeśli jesteś uczniem szkoły  średniej lub zawodowej z powiatu konińskiego, to zapraszamy Cię do wypełnienia ankiety badawczej w ramach prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Powiatu Konińskiego na lata 2021-2030. Celem  badań jest poznanie opinii mieszkańców na temat powiatu konińskiego oraz rozpoznanie potrzeb i oczekiwań wobec dalszego rozwoju. 

Jeśli nie masz wiedzy na temat całego obszaru proszę skoncentrować swoje odpowiedzi na obszarze gminy, w której mieszkasz.