Ankieta z przedsiębiorcami z powiatu konińskiego


Zapraszamy Państwa do wypełnienia ankiety badawczej w ramach prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Powiatu Konińskiego na lata 2021-2030.

Celem  badań jest poznanie opinii  przedsiębiorców na temat prowadzenia działalności na terenie powiatu konińskiego oraz rozpoznanie potrzeb i oczekiwań wobec dalszego rozwoju powiatu. 

Jeśli nie mają Państwo  wiedzy na temat całego obszaru proszę skoncentrować swoje odpowiedzi na obszarze  gminy, na której prowadzą Państwo działalność.