KWESTIONARIUSZ ANKIETOWY DLA MIESZKAŃCÓW JELENIEJ GÓRY
Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

KWESTIONARIUSZ ANKIETOWY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Szanowni Państwo,
zapraszam do wypełnienia kwestionariusza ankietowego, którego celem jest poznanie Państwa potrzeb, opinii i problemów związanych z prowadzoną działalnością na terenie miasta. Badanie ankietowe ma charakter anonimowy, a jego wyniki wykorzystane zostaną wyłącznie na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta Jelenia Góra na lata 2024-2034.

Badanie ankietowe realizowane jest w terminie od dnia 3 lipca do dnia 23 lipca 2023 r.