KWESTIONARIUSZ ANKIETOWY DLA MIESZKAŃCÓW JELENIEJ GÓRY
Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

KWESTIONARIUSZ ANKIETOWY DLA MIESZKAŃCÓW JELENIEJ GÓRY

Szanowni Państwo,
zapraszam do wypełnia kwestionariusza ankietowego mającego na celu poznanie Państwa opinii i spostrzeżeń na temat Jeleniej Góry, warunków życia w mieście, a także potrzeb i oczekiwań związanych z rozwojem miasta w dłuższej perspektywie czasu. Badanie ankietowe ma charakter anonimowy, a jego wyniki wykorzystane zostaną wyłącznie na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta Jelenia Góra na lata 2024-2034.

Badanie ankietowe realizowane jest w terminie od dnia 3 lipca do dnia 23 lipca 2023 r.