KONSULTACJE PROPOZYCJI LOGO MIASTA PUSZCZYKOWA

Szanowni Państwo,

przedstawiamy Państwu 4 propozycje logo miasta Puszczykowa, będące efektami konkursu oraz konsultacji społecznych. Prosimy o wybranie jednego z projektów, z którym Państwo najbardziej się identyfikują, biorąc pod uwagę czytelność przekazu, łatwość kojarzenia z miastem oraz wywoływanie pozytywnych skojarzeń.

 

Logo promocyjne będzie funkcjonować obok herbu miasta. Logo jest szansą na przedstawienie miasta poprzez łatwo zauważalny i zapamiętywany symbol. W prosty sposób może wyrazić jego charakter i potencjał. Logo Puszczykowa powinno być zatem elementem wskazującym zmiany i przeobrażenia, którym uległo miasto od momentu nadania herbu, nośnikiem idei zapisanych w Strategii Rozwoju i Promocji Miasta Puszczykowa (przyjętej w 2017 roku). Nie oznacza to, że nowy symbol zrywa z przeszłością czy dorobkiem kulturowym. Logo stanie się identyfikacją wizualną miasta oraz uzupełnieniem podstawowego symbolu, jakim pozostaje herb.